Rome zaterdag 22 juni 2019 - dag 2

22 juni 2019 - Rome, Italië

Heerlijk ontbeten in het hotel  na een lastige nacht. Rustig opstarten. 

We beginnen de dag met wandelen naar het Colosseum. Het Flavisch Amfitheater (Latijn: Amphitheatrum Flavium), beter bekend als het Colosseum, gebouwd in de 1e eeuw na Chr. te Rome, was het grootste amfitheater in het Romeinse Rijk. Het Colosseum werd gebouwd door de zogenaamde Flavische keizers. De bouw werd begonnen onder de heerschappij van Vespasianus in 72 en gefinancierd uit de krijgsbuit van de plundering van Jeruzalem in 70. Na de voltooiing in 80 werd het ingewijd door Titus. De spelen bij de opening duurden 100 dagen. De dichter Martialis wijdde er een bundeltje van 33 epigrammen aan. Titus' opvolger Domitianus voegde nog een verdieping toe, benevens een aantal gangen en vertrekken onder de arena, die nu zichtbaar zijn. 

FB_IMG_1635065005331

Het werd gebouwd op de plaats waar het stagnum, een kunstmatig meer, lag van Nero's Domus Aurea. De Flavische keizers probeerden de herinnering aan de gehate Nero uit te wissen en de gunst van het volk terug te winnen. De bouw van het Colosseum juist op de plek van het meertje, dat men had weten droog te leggen, paste in dat streven. Bovendien spaarde de keuze voor deze locatie veel grondverzet, aangezien het immense bouwwerk enorme fundamenten vereiste. Het meer besloeg vijf voetbalvelden en werd drooggelegd aan de hand van kanalen die naar de rivier de Tiber liepen (net onder Rome). 

Vespasianus' amfitheater was het beroemdste in de Romeinse wereld. Het werd bekend als Amphitheatrum Flavium - afgeleid van Flavius, de familienaam van Vespasianus, Titus en Domitianus. Tegenwoordig is het theater beter bekend als Colosseum. Waarschijnlijk ontleende het zijn huidige naam aan het ruim 35 meter hoge beeld, de Colossus van Nero, dat naast het amfitheater stond en niet op de afmetingen van het gebouw, wat men ook vaak beweert. 

Afmeting en vorm
Het elliptische grondvlak meet (over de assen gemeten) 188 bij 156 meter, heeft een omtrek van 527 m. De hoogte van de gevel is 48,50 meter. De buitenmuur heeft drie rijen van 80 bogen, die telkens gescheiden worden door halfzuilen, beneden met Dorische, in het midden met Ionische en boven met Korinthische kapitelen. Ook de bovenverdieping (die merendeels gesloten is) heeft Korinthische pilasters. Er waren 76 ingangen die genummerd waren met Romeinse cijfers (boven de ingangen XXIII-LIV zijn de nummers nog zichtbaar). 

Het Colosseum is gebouwd uit beton, tuf- en baksteen, maar voor de façade en zuilen is gebruikgemaakt van grote hoeveelheden travertijn, dat via een speciaal aangelegde weg werd aangevoerd uit de heuvels bij Tivoli. IJzer werd gebruikt om de stenen aan elkaar te bevestigen. Een groot aantal zitplaatsen, muurbekledingen en ornamenten was van marmer. De 1e rij bogen is voornamelijk opgebouwd uit kalksteen. Voor de 2e en 3e rij bogen zijn rode bakstenen (ook wel terracotta) en beton (ook wel opus signinum) gebruikt. Dit was lichter en hierdoor was de kans op instorten kleiner. Het voordeel van het gebruik van bogen is dat de kracht naar de pilaren wordt gedrukt. En doordat de boog open is, hoeft er minder steen te worden gebruikt, wat weer scheelt in gewicht. Een ander voordeel van de bogen is dat ze allemaal hetzelfde zijn. Hierdoor kon gebruikgemaakt worden van ongeschoolde arbeiders. 

In de nabijheid van het Colosseum waren vier gladiatorenscholen. Voor de bestiarii was er de Ludus Matutinus, zo genoemd omdat de wilde-dierengevechten in de ochtend plaatsvonden, en voor de 'echte' gladiatoren waren er de Ludus Gallicus, de Ludus Dacicus en de Ludus Magnus. De laatste was de grootste, lag het dichtst bij het Colosseum en was er door een ondergrondse gang mee verbonden. Een deel ervan is door opgravingen ten oosten van het Colosseum blootgelegd.

Onderweg naar het Colosseum

Mooie natuur in Rome met hele andere bomen dan hier in Nederland.

Colosseum

Het is gezellig druk. We lopen om het Colosseum heen op weg naar de opstapplaats voor de hop on hop off bus.

inCollage_20190714_112848726inCollage_20190714_112712865

Bovenop het monument van Victor Emanuel II ligt Terrazza delle Quadrighe (Terras van de strijdwagen met vier paarden) die bereikt kan worden via één van de glazen liften. Ondanks de spot van de lokale bevolking voor dit marmeren monument (ook bekend als "de typemachine", het "kunstgebit" of de "bruidstaart") biedt het terras een prachtig 360 graden uitzicht over de stad.
Met een hoogte van 80 meter kun je het Colosseum, het Imperiale Forum, de Via del Corso, rivier de Tiber tot het Joodse Ghetto, de Gazometer en - op heldere dagen - de Castelli Romani zien! De bordjes met uitleg zullen precies aangeven waar je naar kijkt. Op het middelste terras (gratis toegang) is het uitzicht niet zo mooi als op het bovenste Quadrigas terras, maar je kunt er de Foro di Cesare en Mercati di Traiano met de Torre delle Milizie bewonderen terwijl je koffie drinkt in de cafetaria

inCollage_20190714_113315062Monumento a Vittorio Emanuele II

De Capitolijn, ook Capitool genoemd, is de kleinste en belangrijkste van de zeven heuvels van het Oude Rome. Als politiek en religieus hart van Rome werd de heuvel het symbool van de heerschappij van Rome als Caput Mundi, hoofdstad van de wereld.
Tegenwoordig staat de heuvel nog steeds symbool als het hart van Rome en het is het ideale vertrekpunt voor een bezoek aan de Eeuwige Stad. 

Het Capitool in de oudheid
Opgravingen op de heuvel hebben restanten blootgelegd van een nederzetting die dateert uit de ijzertijd. De heuvel was een ideale plaats voor het stichten van een nederzetting aangezien het vlakbij een doorwaadbare plaats van de Tiber lag. Daarenboven bood de stijle rotsachtige helling een natuurlijke bescherming tegen vijanden. 

De heuvel had twee toppen: de Arx in het noorden en de lagere maar grotere Capitolium in het zuiden. Het gebied ertussen werd het Asylum genoemd. Hier vonden vluchtelingen van andere staten een schuilplaats.

inCollage_20190714_112930825

Santa Maria in Aracoeli 
Gebouwd in 6e eeuw - 1250 (herbouw)  
Gewijd aan Maria  
Titulair kardinaal Salvatore De Giorgi  

De Santa Maria in Aracoeli is een rooms-katholieke basiliek in Rome. De kerk staat op de Capitolijn. 

Geschiedenis
De oorspronkelijke kerk werd in de zesde eeuw gebouwd door een Griekse kloostergemeenschap. Mogelijk is de Santa Maria in Aracoeli op de fundamenten van de Tempel van Juno Moneta gebouwd. In de 10e eeuw werd de kerk overgedragen aan de Benedictijnen, in 1250 werd ze door de paus aan de Franciscanen toegewezen. Toen werd de kerk ook herbouwd. 

Verklaring naam
Eerst heette de kerk Santa Maria de Capitolo, de kerk is namelijk gebouwd op de ruïnes van het oude Capitool. In de 14e eeuw is de naam van de kerk veranderd in Santa Maria in Aracoeli vanwege de legende dat keizer Augustus op deze plek een Ara Coeli (hemelaltaar) zou hebben laten bouwen, nadat de komst van Christus aan hem voorspeld was. De Ara Coeli is nu te zien onder de achthoekige kapel waar de urn met de as van de moeder van keizer Constantijn bewaard wordt. Keizer Augustus en Maria zijn vanwege de legende op de boog boven het hoge altaar te bewonderen. 

Functie.
In de middeleeuwen werd de kerk een soort van forum en het politiekbesturend centrum van Rome. Er werden discussies gehouden en vonden volksbijeenkomsten plaats. Tijdens de Franse bezetting in 1797 werd de kerk haar heilige karakter ontnomen, maar na de val van Napoleon kreeg ze weer een religieuze functie. Tegenwoordig is de kerk belangrijk vanwege de officiële godsdienstige plechtigheden die er worden gehouden. 

Gevel en trap
De gevel van de kerk zou eigenlijk met mozaïek bedekt worden, maar is nooit voltooid. In 1412 kwam de eerste "openbare klok" van Rome op deze voorgevel te hangen. De sporen hiervan zijn nog te zien. In 1348 werd een zeer steile, monumentale trap gebouwd die naar de kerk leidt, als dank omdat de pestepidemie voorbij was of vanwege het Heilige Jaar 1350. Tot het einde van de 19e eeuw werd de trap, met 124 brede treden, als een "heilige trap" gezien. Men zou de lotto winnen als men 's nachts biddend op de knieën de trap zou beklimmen. Eerst sliepen zwervers onderaan de trap, dat werd later verboden nadat een zwerver van schrik een hartstilstand kreeg toen iemand 'voor de grap' een wijnton naar beneden had laten rollen. 

Interieur en schilderkunst
De Santa Maria in Aracoeli heeft een romanogotisch karakter. De kerk bevat veel versieringen. Ze is langwerpig van vorm en verdeeld in drie beuken die van elkaar worden gescheiden door tweeëntwintig verschillende zuilen. Op de derde zuil van links staat a cubiculo Augustorum, deze zuil komt waarschijnlijk uit het slaapvertrek van de keizer. In de kerk zijn meerdere altaren. De vloer van de kerk is gesierd met geometrische figuren van cosmatenwerk (stukjes gekleurd marmer) afkomstig uit oude ruïnes, en bezaaid met grafstenen van beroemdheden. De decoraties op het vergulde plafond van het middenschip beelden de Europese overwinning in de Slag bij Lepanto in 1571 uit. Aan het eind van het middenschip zit de apsis, deze is vierkant. Beide zijschepen bestaan uit negen kapelletjes, waarvan sommige van bekende Romeinse geslachten zijn. Bij de Capella Bufalini zijn fresco's die scènes uit het leven van de heilige Bernardinus van Siena uitbeelden van de schilder Pinturicchio. Deze fresco's zijn duidelijk renaissancistisch, te zien aan de realistische weergave. De Maria boven het hoofdaltaar is daarentegen juist heel gestileerd. Vooraan links is een graf met een marmeren landkaart, van Eugenio Ruspoli, een in 1893 door een olifant gedode ontdekkingsreiziger. Verderop is een gedenksteen voor Felis de Fredis, de wijnbouwer die in 1506 de Laocoöngroep terugvond onder zijn wijngaard. Aan de rechterkant van het portaal naar de zijuitgang is het graf van de geliefde van Michelangelo, Cecchino Bracci. Michelangelo schreef voor hem veel gedichten. 

inCollage_20190714_113032092

We sluiten de dag gezamenlijk af in een knus Italiaans restaurant.

Samen eten op zaterdag avond

Foto’s